ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Международен архитектурен конкурс за нова сграда на фондация "Карин Дом"

Идеята за архитектурно-функционалното решение е продиктувана от самото название на фондацията "Карин дом" . Думата "дом" в съзнанието на повечето хора е ниска постройка с двускатно покрив с комин и прозорче- картинката, която рисув всяко дете при зададена такава тема. Оттук идва и арх. решение за обединеняването на няколко подобни обема посредством вътрешно комуникационно пространство и едновременно с това визуалното им и функционлно отделяне посредством система от вътрешни дворчета. Разнообразието от функции дава възможност за такава "раздробеност" на обемите и тяхното възприемане като част от жилищен квартал. Изключително важно е от психологическа гледна точка, децата, които посещават дома да възприемат сградата не като болничен комплекс или административен блок, а като малък жилищен комплекс, вписан в околната паркова среда и предлагащ уюта и уединението на малките вътрешни дворове.

Година

2020 г.

Локация

гр. София