ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Първа награда за дизайн на павилион за Международно изложение АГРА

Авторски колектив: арх. Невена Гашарова, арх. Венета Русева, арх.Боряна Хараланова, дизайнер Росица Костадинова