РЕСТОРАНТИ

Реконструкция на ресторант "Къщата с часовника" - ул. "Московска" 15

Мястото притежава богата история. Там се е помещавал първият военен клуб в София, а в последствие и първата изложба на военния музей. Построена е на мястото на стара турска казарма. В този клуб пребиваващите в София руски офицери и техните жени развивали своята театрална и културна дейност, подготвяли и изнасяли пиеси, давали концерти и вечеринки, събирали софийския елит на коледни елхи.
Като цяло този проект и последващите намеси предвиждат подмяна на обзавеждането и оборудането на и цели подобряване на визията и микроклмата в залите и доближаване до автентичния дух на сградата.

Година

2012 г.

Локация

гр. София

Клиент

Ресторант "Къщата с часовника"