АРХЕОЛОГИЯ

Възстановяване и социализация на римска крепост "Sexaginta Prista" - гр. Русе

Съвместно с арх. Весела Цанова
Сексагинта Приста се намира в съвременната северозападна част на град Русе, на възвишение до устието на река Русенски Лом. Културно- историческата стойност, уникалното местопложение на кастела- в сърцето на историческия център на града, в непосредствена близост до Историческия музей и разположен над живописен скат на р. Дунав, го превръщат в обект от изключително значение за града и страната.
Проектът разработва дълга рампа с минимален наклон - тип мостче, която минава над археологическите структури. Рампата е метална, с подова настилка от перфорирана неръждаема ламарина, така че да не се натрапва, да не спира погледа и дава възможност и на хора с увреждания да имат достъп до и поглед върху археологията
Предвижда се едноетажен павилион- лека метална конструкция с дъсчена обшивка, където се екпонира макет- реплика на римския кораб "Пристис", дал името на крепостта. Проектирана е и наблюдателна кула, която най- общо визуално пресъздава фар от римския лимес. Предвидена е рехабилитация на съществуващата постройка на археолозите, на пътеките, осветлението, саниране и "култивиране" на растителността. Средства за аварийина археология и частична консервация на крепостния зид. Набор от нови информационни табели и пейки.

Година

2012 г.

Локация

гр. Русе

Клиент

Министерството на културата